CAD-utbildning

Vi har pedagoger med lång branscherfarenhet

Om du behöver utbildning ger vi dig de bästa förutsättningarna för ditt CAD-arbete. 
Vi utgår från vår egen långa erfarenhet som branschkunniga projektörer och lär dig att använda programmet effektivt. Vi visar vilka möjligheter som finns, men också vilka vägar som är lämpligast.

Vi utbildar i Revit, AutoCAD, AutoCAD Architecture (ADT), AutoCAD LT, SketchUp, 3D Studio och AutoCAD Civil 3D.

I egen regi eller som resurs.

Vi håller kurser i egen regi, men tillfrågas lika ofta som resurs för utbildningsföretag och skolor.
Kurserna håller vi i nära samverkan med våra kunder, vi planerar kursinnehåll och längd tillsammans med deltagarna. Det innebär att kurserna blir skräddarsydda utifrån deltagarnas förkunskaper och kundens specifika behov.

Kontakta oss gärna för att få en offert.
Ring eller mejla oss gärna om du vill ha ytterligare upplysningar om våra kurser.