WITU skriver läroböcker och utbildar inom CAD

Vi är arkitekter, ingenjörer och erfarna pedagoger

WITU AB grundades 1991 av Anders Wistrand, arkitekt och lärare.
Vi som nu driver och utvecklar WITU har alla arbetat tillsammans med Anders på WITU och fortsätter nu i hans anda.

Vi är arkitekter och ingenjörer med många års bransch- och projekteringserfarenhet. Vårt verksamhetsområde som bokförlag och utbildare är därför självklart inom byggbranschen men vi arbetar också mycket inom närliggande områden som samhällsplanering, design och konst.

Vi skriver själva CAD-litteratur för vårt eget bokförlag. Vi har höga krav på kvaliteten och som krav att alla våra författare har branschvana. Bland annat genom olika former av samarbetsavtal med kvalificerat branschfolk är vår avsikt att utöka sortimentet med fler titlar men även andra pedagogiska hjälpmedel som utbildning online.

Vi undervisar inom hela vårt verksamhetsområde och ger dessutom support och hjälper till vid datorstödd projektering, modellering och visualisering.

WITU ägs av Martin Ravnefjord och Stefano d´Elia.

WITU AB  
Kungälvsgatan 3C  
416 69 Göteborg  
E-post: cad@witu.se
Organisationsnummer: 556562-0357