Vill du veta mer om oss?

Boka kurser eller beställa CAD-litteratur?

Beställ böcker eller ställ frågor genom att skicka oss ett mejl till cad@witu.se.
Du är alltid välkommen att ringa Martin eller Stefano om du har frågor.


Medarbetare

Klicka på oss för att läsa mer information!

Stefano d'Elia Mobiltelefon: 0708-57 08 04

Stefano d'EliaStefano är arkitekt och arbetar sedan många år som lärare på Arkitektutbildningen på Chalmers.

Huvudsakliga ämnesområdet är tillämpning av IT-stöd i framför allt de tidigare projekteringsskedena men också ritande och projektering. Ett annat ämnesområde som Stefano undervisar i är visualisering.

Stefano skriver kursböcker för AutoCAD, AutoCAD LT och Revit och utbildar också i AutoCAD LT och SketchUp.


Martin Ravnefjord Mobiltelefon: 0707-19 23 54 martin@witu.se

Martin RavnefjordMartin är arkitekt SAR/MSA och har arbetat som projekterande arkitekt på kontor i Köln, Göteborg och Oslo sedan mitten av 90-talet. Han driver arkitektfirman “grön linje arkitektkontor” sedan 1997. Martin har lång erfarenhet av datorstödd projektering med framförallt AutoCAD, POINT och AutoCAD Architecture förutom en mångfald andra rit-, visualiserings- och presentationsprogram.

Martin skriver utbildningsmaterial för AutoCAD och AutoCAD Architecture och utbildar också i AutoCAD LT och SketchUp.


Ekonomi och Administration

Carina Johansson Telefon nr: 031-7880565 carina@tillvaxt.se

Carina Johansson Vår fakurering, bokföring, ekonomi och administration hanteras av Tillväxt AB genom Jennifer Hägne Olofsson och Carina Johansson.
Har du frågor som rör din faktura kontaktar du Jennifer som sköter det löpande arbetet.


Samarbetspartners

Thomas Nilsson Mobiltelefon: 0707-16 99 46 thomas@augustinkonsult.se

Thomas Nilsson Thomas är civilingenjör inom väg & vatten från Chalmers samt har en master i Technology Management. De senaste åren har han drivit egen verksamhet med utbildning och konsultationer kring Civil 3D. Han har också byggt både den svenska och den norska lokaliseringen för Civil 3D. Fram till 2007 arbetade han som applikationsansvarig för Civil 3D på Man and Machine och tidigare har han bland annat arbetat som utvecklingsansvarig på Repab Program AB och marknadsansvarig på Kordab Byggdata AB.Andreas Siegers Mobiltelefon: 0709-141022  

Andreas Siegers Andreas är CAD-konstruktör inom bygg. Han driver den egna firman Siegers CAD där han utför uppdrag inom CAD/BIM-projektering, CAD/BIM-Support samt byggnadskonstruktion.

Andraes bistår WITU med att skriva utbildningsmaterial och undervisa i AutoCAD, AutoCAD Architecture samt Revit.