CAD-litteratur

Vi har ett brett utbud av böcker med olika inriktning och svårighetsgrad. Svårighetsgraden varierar från lätta grundkurser till avancerat innehåll.
Steg för steg-övningar underlättar både för repetition och för självstudier. Alla böcker har sakordsregister.

Moms: Alla priser är exklusive bokmoms (6%)
Frakt: Frakt tillkommer enligt Postens prislista
Skolrabatter: Markerade böcker har skolrabatter enligt följande:
1-9 st          10%
10-19 st      25%
20 st-         50%

Klicka på titlarna för att få mer information om böckerna.
För mer information om innehåll klicka på pdf-symbolen för respektive bok.

Motsvarande böcker finns även i äldre upplagor. Kontakta oss för mer information.
Revit
Revit Architecture 2020 Grundkurs   490 kr Beställ

Boken lämpar sig såväl för självstudier som kursbok.
Upplägget följer en pedagogisk idé i fyra steg:

  • En genomgång av gränssnittet och dess struktur.
  • Snabbt komma igång och lära känna programmet genom en introducerande övning.
  • Sedan följer en genomgång av de grundläggande redigeringsverktygen.
  • Slutligen vägleds man i arbetet att projektera en liten byggnad. I boken förekommer ett exempelhus men avsikten är att boken skall stödja en inlärningsprocessprocess där ett egendesignat hus växer fram.

Innehållsförteckning & Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

Revit Architecture 2018 Grundkurs   490 kr Beställ

Boken lämpar sig såväl för självstudier som kursbok.
Upplägget följer en pedagogisk idé i fyra steg:

  • En genomgång av gränssnittet och dess struktur.
  • Snabbt komma igång och lära känna programmet genom en introducerande övning.
  • Sedan följer en genomgång av de grundläggande redigeringsverktygen.
  • Slutligen vägleds man i arbetet att projektera en liten byggnad. I boken förekommer ett exempelhus men avsikten är att boken skall stödja en inlärningsprocessprocess där ett egendesignat hus växer fram.

 

AutoCAD
AutoCad 2023 Skolbok Grund till Avancerad Skolrabatt 790 kr Beställ

AutoCAD Skolbok Grund till Avancerad tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och de vanliga kommandona och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Skolbok går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt. AutoCAD Skolbok är rikligt försedd med övningar samt 20 st extra övningar i slutet. Det gör att den också fungerar bra till lite längre cadkurser. Boken är rikligt försedd med övningar.

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2022 Skolbok Grund till Avancerad Skolrabatt 790 kr Beställ

Den tidigare titeln AutoCAD Avancerad och Uppdatering är nu inarbetad i Skolboken som därmed blivit mer komplett och innehållsrik.
AutoCAD Skolbok Grund till Avancerad tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Skolbok går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
AutoCAD Skolbok motsvarar AutoCAD Grundkurs kompletterad med de viktigaste avsnitten ur AutoCAD Avancerad och uppdatering. I år med hela 20 st extraövningar i slutet. Det gör att den också fungerar bättre till lite längre cadkurser. Boken är rikligt försedd med övningar.

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2021 Skolbok Grund till Avancerad Skolrabatt 790 kr Beställ

Den tidigare titeln AutoCAD Avancerad och Uppdatering är nu inarbetad i Skolboken som därmed blivit mer komplett och innehållsrik.
AutoCAD Skolbok Grund till Avancerad tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Skolbok går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
AutoCAD Skolbok motsvarar AutoCAD Grundkurs kompletterad med de viktigaste avsnitten ur AutoCAD Avancerad och uppdatering. I år med hela 20 st extraövningar i slutet. Det gör att den också fungerar bättre till lite längre cadkurser. Boken är rikligt försedd med övningar.

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2020 Skolbok Grund till Avancerad Skolrabatt 790 kr Beställ

Den tidigare titeln AutoCAD Avancerad och Uppdatering är nu inarbetad i Skolboken som därmed blivit mer komplett och innehållsrik.
AutoCAD Skolbok Grund till Avancerad tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Skolbok går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
AutoCAD Skolbok motsvarar AutoCAD Grundkurs kompletterad med de viktigaste avsnitten ur AutoCAD Avancerad och uppdatering. I år med hela 20 st extraövningar i slutet. Det gör att den också fungerar bättre till lite längre cadkurser. Boken är rikligt försedd med övningar.

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2019 Skolbok Grund till Avancerad Skolrabatt 790 kr Beställ

Den tidigare titeln AutoCAD Avancerad och Uppdatering är nu inarbetad i Skolboken som därmed blivit mer komplett och innehållsrik.
AutoCAD Skolbok Grund till Avancerad tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Skolbok går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
AutoCAD Skolbok motsvarar AutoCAD Grundkurs kompletterad med de viktigaste avsnitten ur AutoCAD Avancerad och uppdatering. I år med hela 20 st extraövningar i slutet. Det gör att den också fungerar bättre till lite längre cadkurser. Boken är rikligt försedd med övningar.

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2018 Skolbok Grund till Avancerad Skolrabatt 790 kr Beställ

Den tidigare titeln AutoCAD Avancerad och Uppdatering är nu inarbetad i Skolboken som därmed blivit mer komplett och innehållsrik.
AutoCAD Skolbok Grund till Avancerad tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Skolbok går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
AutoCAD Skolbok motsvarar AutoCAD Grundkurs kompletterad med de viktigaste avsnitten ur AutoCAD Avancerad och uppdatering. I år med hela 20 st extraövningar i slutet. Det gör att den också fungerar bättre till lite längre cadkurser. Boken är rikligt försedd med övningar.

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2023 Grundkurs Skolrabatt 590 kr Beställ

AutoCAD Grundkurs tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och de vanliga kommandona och fyller på med text, måttsättning och de funktioner som behövs för att rita en bra ritning. Boken är rikligt försedd med övningar samt 20 st extra övningar i slutet.

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2022 Grundkurs Skolrabatt 590 kr Beställ

AutoCAD Grundkurs tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Grundkurs går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
I år med ännu fler övningar än tidigare

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2021 Grundkurs Skolrabatt 590 kr Beställ

AutoCAD Grundkurs tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Grundkurs går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
I år med ännu fler övningar än tidigare

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2020 Grundkurs Skolrabatt 590 kr Beställ

AutoCAD Grundkurs tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Grundkurs går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
I år med ännu fler övningar än tidigare

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2019 Grundkurs Skolrabatt 590 kr Beställ

AutoCAD Grundkurs tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Grundkurs går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
I år med ännu fler övningar än tidigare

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

AutoCad 2018 Grundkurs Skolrabatt 590 kr Beställ

AutoCAD Grundkurs tar dig in i programmet från grunden och för dig en bra bit framåt. Vi börjar med grundläggande förståelse för koordinatrelationer och avslutar med block, externa referenser och layouter. AutoCAD Grundkurs går igenom alla de viktigaste funktionerna för att skapa, ändra, lagerhantera objekt.
I år med ännu fler övningar än tidigare

Innehållsförteckning och Exempelsidor WITU - innehållsförteckning

 

SketchUp
SketchUp 2017 Grundkurs   390 kr Beställ

Boken är i första hand tänkt för självstudier och som kursbok i SketchUp-kurser. Upplägget stödjer ett tillvägagångssätt där ett hus skissas upp, men fungerar även bra om man väljer att utforska SketchUp:s funktioner för att fritt skissa upp geometrier.
Boken har tagit fasta på att det bör användas för 3D-skissning så förutom genomgång av olika funktioner föreslås även bra metodval. Och liksom tips om metodval förekommer också varningar för mindre bra tillvägagångssätt.
Exempel i boken är hämtade från arkitektens arbetsfält och har i och med det en särskild målgrupp bland arkitekter och arkitektstudenter. Trots det är boken så generellt upplagt att den fungerar utmärkt för vem som helst som vill lära sig SketchUp.

Innehållsförteckning WITU - innehållsförteckning

 

AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D 2020 Grundkurs   690 kr Beställ

AutoCAD Civil 3D Grundkurs förutsätter grundläggande kunskaper motsvarande AutoCAD Grundkurs, AutoCAD Snabbkurs eller AutoCAD Skolbok.
Boken är till för både dig som är helt ny på Civil 3D men även för dig som använt programmet ett tag. Vi börjar med att gå igenom hantering av punkter, punktgrupper och koordinatfiler samt inläsning av inmätningar från fältinstrument. Därefter arbetar vi med terrängmodeller, nivåkurvor, slänter samt 3D-höjdsättningslinjer=Feature Lines. Med Parcels-funktionerna delar vi in nyexploateringsområden i nya tomter och avslutar med en genomgång av grunderna i vägprojektering.

Innehållsförteckning WITU - innehållsförteckning

 

AutoCAD Civil 3D 2018 Grundkurs   690 kr Beställ

AutoCAD Civil 3D Grundkurs förutsätter grundläggande kunskaper motsvarande AutoCAD Grundkurs, AutoCAD Snabbkurs eller AutoCAD Skolbok.
Boken är till för både dig som är helt ny på Civil 3D men även för dig som använt programmet ett tag. Vi börjar med att gå igenom hantering av punkter, punktgrupper och koordinatfiler samt inläsning av inmätningar från fältinstrument. Därefter arbetar vi med terrängmodeller, nivåkurvor, slänter samt 3D-höjdsättningslinjer=Feature Lines. Med Parcels-funktionerna delar vi in nyexploateringsområden i nya tomter och avslutar med en genomgång av grunderna i vägprojektering.

Innehållsförteckning WITU - innehållsförteckning

 

AutoCAD Civil 3D 2020 Väg- och VA-projektering   790 kr Beställ

AutoCAD Civil 3D Väg- & VA-projektering bygger vidare där grundkursen slutade. Vi går igenom detaljerna inom vägprojektering såsom linjeföring, skevning, profiler och normalsektioner med flera väglager samt matjordsavtagning. Vi tar fram sektionsritningar, volymtabeller samt massdiagram och visar hur man hanterar "Data shortcuts". Vidare arbetar vi med att skapa korsningar samt cirkulationsplatser. I VA-projekteringsdelen går vi igenom hur man bygger upp ledningsnät, sätter ut beteckningar, skapar profil- och sektionsritningar samt beräknar schakt- och fyllvolymer. Vi kör även korsningskontroller samt skapar rapporter och tabeller.

Innehållsförteckning WITU - innehållsförteckning

 

AutoCAD Civil 3D 2018 Väg- och VA-projektering   790 kr Beställ

AutoCAD Civil 3D Väg- & VA-projektering bygger vidare där grundkursen slutade. Vi går igenom detaljerna inom vägprojektering såsom linjeföring, skevning, profiler och normalsektioner med flera väglager samt matjordsavtagning. Vi tar fram sektionsritningar, volymtabeller samt massdiagram och visar hur man hanterar "Data shortcuts". Vidare arbetar vi med att skapa korsningar samt cirkulationsplatser. I VA-projekteringsdelen går vi igenom hur man bygger upp ledningsnät, sätter ut beteckningar, skapar profil- och sektionsritningar samt beräknar schakt- och fyllvolymer. Vi kör även korsningskontroller samt skapar rapporter och tabeller.

Innehållsförteckning WITU - innehållsförteckning

 

Övningsbok
Övningsbok Cad Konst Geometri Skolrabatt 245 kr Beställ

Övningsbok Cad Konst Geometri innehåller 30 st övningar som lämpar sig väl på gymnasiet och högskola. Till skillnad från de alltför vanliga avritningsövningarna av plåtbeslag vill dessa övningar uppmuntra till ett reflekterande och kreativt arbetssätt. De flesta övningarna handlar om arkitektur, geometri och konst och lämpar sig särskilt bra för diskussioner inom matematik och bild.

Innehållsförteckning WITU - innehållsförteckning

 

Övriga böcker
Den sökande skissen Skolrabatt 290 kr Beställ

Den sökande skissen.
Författare: Arne Branzell.
Han är arkitekt och formgivare och har undervisat i Visualiseringsteknik på Chalmers.
Läs mer om Den sökande skissen

Omslag WITU - innehållsförteckning

Innehållsförteckning WITU - innehållsförteckning

 

Något om O (bubblan)   190 kr Beställ

Något om O (bubblan).
Författare: Arne Branzell.
Han är arkitekt och formgivare och har undervisat i Visualiseringsteknik på Chalmers.
Läs mer om Något om O (bubblan)

 © WITU AB | Kungälvsgatan 3C, 41669 Göteborg | E-post: cad@witu.se