Beställning

Beställning går lättast och bäst genom att skicka ett mail till cad@witu.se
Ange titlar och antal, namn, leveransadress och även fakturaadress om den inte är samma.

 

Exempel:

AutoCAD 2020 Skolbok 2 st
Revit Architecture Grundkurs 2020 1 st

Namn: Rita Andersson
Leveransadress: Korsvägen 1, 123 45 Köping
Fakturaadress: Fakturaservice, Korsvägen 5, 123 45 Köping
Mobilnummer: 0102-XXXXXX

Leveranstiden är i regel 1-3 arbetsdagar. Fakturan skickas separat i samband efter att boken postats.

För ytterligare upplysning ta gärna kontakt med oss på cad@witu.se eller ring.