Architectural Desktop Grundkurs

Skriv ut   Utskrift

Målgrupp:

Du som är arkitekt eller byggnadsingenjör och skall använda ARCHITECTURAL DESKTOP för datorstödd ritningsproduktion.

Kursens mål:

Att ge dig kunskaper i ARCHITECTURAL DESKTOP för att kunna modellera och projektera. Efter utbildningen skall du kunna framställa modeller och ritningar för byggprojektering.

Förkunskaper:

AutoCAD grundkurs eller liknande erfarenheter.

Kurslängd:

3 dagar

Kursbok:

Architectural Desktop Grundkurs

Kursinnehåll:

Objektorienterad ritning

Väggar, vägganpassningar mm

Dörrar och fönster

Trappor och räcken

Bjälklag

Pelare och balkar

Tak

Glaspartier och glasfasader

Inredning (multiview-block)

3D-presentation

Fasad- och sektionsgenerering

Litterering och mängdning