Architectural Desktop Avancerad

Skriv ut   Utskrift

Målgrupp:

Du som är bekant med ARCHITECTURAL DESKTOP och vill fördjupa dina kunskaper

Kursens mål:

Att lära dig utnyttja de mer avancerade funktionerna i ARCHITECTURAL DESKTOP.

Förkunskaper:

Architectural Desktop grundkurs eller liknande erfarenheter.

Kurslängd:

2 dagar

Kursbok:

Architectural Desktop Avancerad

Kursinnehåll:

Grafisk visning

Content browser

Väggar, lister, anslutningar mm

Dörrar, trösklar, spegeldörrar

Fönster, spröjsar, hålkanter

Glaspartier, glasfasader

Trappor och räcken

Pelare, balkar, kantavskärning, balk med olika profiler

Bjälklag, lutande bjälklag, bjälklagskanter

Tak, takgenomförningar, takkupa

Mark, solstudie

Fasad- och sektionsgenerering, efterbearbetning

Litterering och mängdning